Western Terrestrial Garter Snake (Thamnophis elegans)
Species Details (imnh.isu.edu)
Western Terrestrial Garter: Thamnophis elegans (Dustin Fowkes)

elegans.jpg

range