Swedish Version of the Brief Betrayal Trauma Survey (SE-BBTS)

Svensk version av the Brief Betrayal Trauma Survey (SE-BBTS)

© Engelskspråkig ursprungsversion Lewis R. Goldberg & Jennifer J. Freyd (2006).
 Reviderad 2007 av M. Rose Barlow and Rachel Goldsmith.
Svensk översättning 2010-02-24 av Anna Sarah Browne, Doris Nilsson och Rolf Holmqvist.

Personliga erfarenheter.
För var och en av följande händelser var vänlig och uppskatta hur många gånger du har utsatts för det som beskrivs. Ringa in det svar som passar in på din situation.

1. Har du upplevt en stor jordbävning, brand, översvämning, orkan/storm eller tornado som orsakade en betydande förlust av personliga tillhörigheter, stor skada på dig eller en närstående, nära anhörigs död eller rädsla för att du själv skulle dö?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

2. Har du varit i en större olycka med bil, båt, motorcykel, flygplan, tåg eller i en arbetsrelaterad olycka som resulterade i betydande förlust av personliga tillhörigheter, stor skada på dig själv eller närstående, nära anhörigs död eller rädsla för att du själv skulle dö?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

3. Har du bevittnat någon närstående (så som förälder, syskon, vårdnadshavare, nära vän eller partner) begå självmord, dödas eller skadas av en annan person så allvarligt att det orsakat kroppsliga märken, blåmärken, blödning eller brutna ben?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

4. Har du bevittnat någon som inte varit direkt närstående råka ut för någon av de traumatiska händelserna i den ovanstående frågan?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

5. Har du bevittnat någon du stått nära avsiktligt attackera en annan familjemedlem så allvarligt att det resulterade i kroppsliga märken, blåmärken, blödning, brutna ben eller tandskador?
 
Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

6. Har du bevittnat att någon du inte stått nära avsiktligt attackerat en familjemedlem allvarligt?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

7. Har du avsiktligt attackerats allvarligt av någon du stått nära?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

8. Har du avsiktligt attackerats allvarligt av någon du inte stått så nära?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

9. Har du tvingats att ha någon form av sexuell kontakt, så som beröring eller penetration, av någon du stått nära (exempelvis en förälder eller partner)?

 

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

10. Har du tvingats att ha någon form av sexuell kontakt av någon du inte stått så nära?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

11. Har du blivit känslomässigt eller psykiskt illa behandlad under en betydande tidsperiod av någon du stått nära (så som förälder eller partner)?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

 

 

12. Har du blivit känslomässigt eller psykiskt illa behandlad under en betydande tidsperiod av någon du inte stått så nära?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

13. Har du upplevt ditt eget barns dödsfall?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

14. Har du upplevt någon form av allvarlig traumatisk händelse som inte täcks av ovanstående frågor?

Innan 18 års ålder:      Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

Efter 18 års ålder:       Aldrig              1-2 gånger                   Flera gånger

 

Svensk version av the Brief Betrayal Trauma Survey (SE-BBTS)
© Engelskspråkig ursprungsversion Lewis R. Goldberg & Jennifer J. Freyd (2006).
 Reviderad 2007 av M. Rose Barlow and Rachel Goldsmith.
Svensk översättning 2010-02-24 av Anna Sarah Browne, Doris Nilsson och Rolf Holmqvist.

Return to BBTS Home Page