Researchers Mir Residents  History  Business Book List Home Page
Mir Site Index Old Mir Photos Recent Photos Memorial site Mirer Societies Memoirs

 

Businesses in the Town of Mir 1926, 1928, 1929, 1930

The information below comes from business directories compiled for the town of Mir in the years 1926-1927, 1928, 1929 and 1930. (see sources)
An (r) indicates that the business was an officially registered firm in that year.
The list is in alphbetical order by the last name of the owner/proprietor.

All of this information was provided by Frank Proschan, whose ancestors came from Mir.

Surname Given Name or Initialsame or Initial Business/Industry Business/Industry (Polish) Present 1926 Present 1928 Present 1929 Present 1930
Comments
"BANK LUDOWY, SP. Z O.O." Banks Banki 1926 1928(r) 1929(r) 1930(r)
"LOT" Book Dealers Księgarnie 1930
"NASIONA FIRMY C. ULRICH" Seeds Nasiona 1928 1929 1930
"POMOC" Savings and Loan Company Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe 1928(r) 1930(r)
"SNOP" Cooperative Societies Kooperatywy 1926(r) 1928(r) 1930(r)
"SNOP" Seeds Nasiona 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ABARANOK M. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
ABRAMOWICZ Ch. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
ABRAMOWICZ I. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
ABRAMOWICZ J. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
ABRAMOWICZ M. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
ABRAMOWICZ Z. Horse Dealers Konie - handel 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ABRAMOWSKA S. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
ADAMOWICZ J. Bailiffs Komornicy 1930
AGIŃSKA H. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1930
AGIŃSKI A. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928 1929
ALTMAN K. Mills Młyny 1928 1929 1930
ANIELKO J. Cobblers Szewcy 1928 1929 1930
ARONOWSKI M. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
BARASZKO A. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
BASKIR L. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
BASS A. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
BATUREWICZ J. Cobblers Szewcy 1928 1929 1930
BEJLIN J. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
BENOK I. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
BERNAK E. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928
BERNAK L. Saddlers; Leather Cutters Rymarze 1928 1929 1930
BERNAK M. Cheese Manufacturers Sery - fabryki 1926 1928 1929 1930
BERNAK Sz. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
BIELSKA B. Tea Rooms Herbaciarnie 1928 1929 1930
BIERMAN Ch. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
BLOCK F. Restaurants Restauracje 1926(r)
BOCHENKO M. Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930 1926 as BOCHONKO
BOCZKOWSKI W. Barber-surgeon Felczerzy 1928 1929 1930
BOGACIN R. Hotels Hotele 1926 1928 1929 1930
BOGACIN R. Lubricants Smary 1928 1929 1930
BOHUSZ-BIEDZIEJEWSKA A. Midwives Akuszerki 1928 1929 1930
BORSUK G. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
BRESLIN P. Pork Butcher Wędliny 1928 1929 1930
BROU M. Tea Rooms Herbaciarnie 1928
BRUK H. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
BUBNOWSKI J. Wheelwrights Kołodzieje 1926 1928 1929 1930
BUCZYŃSKI A. Automobile Services Samochodowe komunikacja 1930(r)
BYCZKO Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
CHAJMOWICZ B. Cheese Manufacturers Sery - fabryki 1928 1929 1930
CHANCHAŁOW M. Iron Żelazo 1926(r)
CHARCHAS M. Iron Żelazo 1928 1929 1930
CHARCHAS N. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
CHAŻBIJEWICZ Stefan Veterinary Surgeons Lekarze weterynarji 1928 1929 1930
CHEŁMOWSKI K. Spirits Spirytualja 1926(r) 1928 1929(r) 1930(r)
CHODOSZ D. Cap Makers Czapnicy 1928 1929 1930
CHODOSZ P. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928 1929 1930 1926 as CHODON
CWIK B. Bakers Piekarze 1926 1928 1929 1930 1926 first initial as R.
CYNKIN Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
CYNKIN Sz. Saddlers; Leather Cutters Rymarze 1928 1929 1930
CYNKIN T. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 first initial as N.
CZARNA F. Suits (Ready-Made) Ubrania gotowe 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
CZARNY J. Hardware Apteczne składy 1926 1928 1929 1930
CZESLER A. Bakers Piekarze 1926(r) 1928(r) 1930(r)
CZESLER A. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929 1930(r)
DANCIG D. Travelling Articles Podróżne przybory 1928 1929 1930
DANCYG G. Cabinet Makers Stolarze 1926 1928 1929 1930
DAWIDOWSKI M. Butchers Rzeźnicy 1926(r)
DOBRYK L. Leather Skóry 1926(r) 1928(r)
DOBRYŃ I Shoe Uppers Kamasznicy 1928 1929 1930
DOBRYN L. Leather Skóry 1929(r) 1930(r)
DWORECKI A. Tailors Krawcy 1928 1929 1930
DYLEJKO R. Saddlers; Leather Cutters Rymarze 1928 1929 1930
DZIEMIDOWICZ A. Sieve Makers, Strainer Makers Sitarze 1928 1929 1930
EPSZTEJN G. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
EPSZTEJN Z. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ERLICHMAN J. Fabrics Bławaty 1928 1929 1930
ERLICHMAN J. Fabrics Manufaktura 1926 1928 1929 1930 1926 as CELICHMAN
FAJN Ch. Wheelwrights Kołodzieje 1926 1928 1929 1930
FAJN Ch. Bakers Piekarze 1926 1928 1929 1930
FAJN Ch. Iron Żelazo 1926(r)
FAJN R. Iron Żelazo 1928(r) 1929(r) 1930(r)
FAJNBERG T. Horse Dealers Konie - handel 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
FAJNSZTEJN T. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
FISZBACH Izabella Doctors Lekarze 1928 1929 1930
FRYD M. Brewery Piwiarnie 1928 1929 1930
FRYDMAN I. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
GALWER Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928(r)
GALWER R. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
GILIMOWICZ R. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
GILMOWSKI B. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 as GIEMOWSKI
GILMOWSKI I. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
GILMOWSKI M. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
GINZBURG M. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1928, 1930 as GINSBURG
GLEZER S. Grain Zboże 1928 1930
GLUSK J. Clock and Watch Makers Zegarmistrze 1926 1928 1929 1930
GOLDMAN L. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
GOLDSZRYFT J. Doctors Lekarze 1930
GOLDYN B. Photographic Studios Fotograficzne zakłady 1928 1929 1930
GORKAWY Sz. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
GORODZIEJSKI P. Cabinet Makers Stolarze 1928 1929 1930
GOSS W. Cobblers Szewcy 1926 1928 1930
GRABOWSKA J. Spirits Spirytualja 1926(r)
GRANDE F. Fabrics Bławaty 1928 1929 1930
GROŁŁO Tobacco Goods Tytoniowe wyroby 1928 1929 1930
GROSZ A. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1930 first initial as R.
GROSZ J. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1930(r)
GRYNBERG F. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926 1928 1929 1930
GRYNBERG R. Insurance Agencies Ubezpieczeniowe agentury 1926
GRYNSZPAN Sz. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
GRYNWALD L. Lubricants Smary 1928 1929 1930
GRYNWALD Sz. Bakers Piekarze 1928 1929 1930
GULEWSKA N. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
GUŁKOWICZ E Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
GURWICZ Ch. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
HARKAWA R. Cap Makers Czapnicy 1928 1929 1930
HARKAWY D. Cap Makers Czapnicy 1928 1929 1930
HARKAWY J. Cabinet Makers Stolarze 1928 1929 1930
HARKAWY N. Cap Makers Czapnicy 1928 1929 1930
HARKAWY N. Grain Zboże 1928 1930
HARKOWA B. Ladies' Tailors Krawiectwo damskie 1928 1929 1930
HEPIKOWSKI M. Tobacco Goods Tytoniowe wyroby 1928 1929 1930
HOROBURD K. Tobacco Goods Tytoniowe wyroby 1928 1929 1930
HORODZIEJSKA B. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
HORODZIEJSKI Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
HRYNIEWICZ A. Cement Goods Cementowe wyroby 1928 1930
IWASZKIEWICZ Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
JACKIEWICZ Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
JACKOWICZ D. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
JANUSZCZYK M. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926 1928 1929 1930
JASIENOWSKI Józ. Seeds Nasiona 1930
JAWORSKI Tar Manufacturers Smołarnie 1926 1928 1929 1930
JEDYDKOWICZ Z. Tinsmith Blacharze 1928 1929 1930 1926 as JEDZIKOWICZ
JEŁAK J. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
JEREMICKI L. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
JERENBERG Dentists Lekarze dentyści 1926
JERMAKOWSKI J. Cabinet Makers Stolarze 1928 1929 1930
JOSELEWICZ E. Notions Galanterja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 first initial as J.
JOSELEWSKI O. Clock and Watch Makers Zegarmistrze 1926 1928 1929 1930
JOSELEWSKI T. Clock and Watch Makers Zegarmistrze 1926 1928 1929 1930
JOSIELEWICZ O. Tea Rooms Herbaciarnie 1928 1929 1930
JOSIELEWICZ R. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
JURSZAN Ch. Blacksmith Kowale 1928 1930
KAC Ch. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KACNELSON D. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KACNELSON D. Lubricants Smary 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KAGAN A. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
KAGAN C. Iron Żelazo 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KAGAN L. Lubricants Smary 1928 1929 1930
KAGAN M. Iron Żelazo 1926(r)
KAGAN Sz. Clock and Watch Makers Zegarmistrze 1926 1928 1930
KAHAN A. Tailors Krawcy 1928 1929 1930
KAKOWICZ B. Fabrics Manufaktura 1926
KAMINER M. Notions Galanterja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 first initial as A.
KAMINER S. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926 1928 1929 1930
KANTOROWICZ C. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1926(r) 1928
KANTOROWICZ N. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
KANTOROWICZ S. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
KAPŁAN A. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KAPŁAN C. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
KAPŁAN Ch. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KAPŁAN I. Bakers Piekarze 1928 1930
KAPŁAN J. Cheese Manufacturers Sery - fabryki 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KARPIELOWSKI B. Butchers Rzeźnicy 1926 1928 1929 1930
KARPIŃSKI G. Cabinet Makers Stolarze 1926 1928 1929 1930
KARPOWICZ F. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
KASTROWIECKA Ch. Fabrics Manufaktura 1928 1929 1930
KERZON H. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
KEWIN R. Notions Galanterja 1928(r)
KOJDANOWSKI Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
KONDZIERO Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
KONOTOPSKA S. Bakers Piekarze 1928 1929 1930
KOPELOWICZ Ch. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
KOPELOWICZ M. Notions Galanterja 1928 1930
KOPLIŃSKA E. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KOSMAJEWICZ I. Brewery Piwiarnie 1928 1929 1930
KOSOWSKA O. Midwives Akuszerki 1928 1929
KOSZEWSKA J. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
KRAINOWICZ B. Writing Materials Piśmienne materjały 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 as KRAJNOWICZ
KRAJNOWICZ B. Cement Goods Cementowe wyroby 1928 1929 1930 1930 first initial as J.
KRAJNOWICZ G. Tobacco Goods Tytoniowe wyroby 1926 1928 1929 1930
KREMIEŃ I. Hardware Apteczne składy 1930(r)
KUCZYŃSKI A. Spirits Spirytualja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
KUCZYŃSKI Sz. Grain Zboże 1926 1928 1929 1930 1926 as KUSZCZYŃSKI
KUŁAKOWSKI Z. Spirits Spirytualja 1928 1929 1930
KUSKA B. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
LACHOWSKI Sz. Horse Dealers Konie - handel 1926 1928 1929 1930
LEJTES H. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930 1926 as ŁEJTES
LEWIN B. Horse Dealers Konie - handel 1928(r)
LEWIN H. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
LEWIN R. Notions Galanterja 1926(r) 1929(r) 1930(r)
LEWKOWICZ E. Bakers Piekarze 1928 1929 1930
LIDER J. Parchment Paper Manufacturers Papier pergaminowy - fabryki 1928 1929 1930
MAKSYMOWICZ M Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
MAŁYSZAŃSKI W. Locksmiths Ślusarze 1926 1928 1929 1930
MANDELMACBER J. Notions Galanterja 1926 1928 1926 as MENDELMHCHER
MANDELMACHER I. Grain Zboże 1926 1928 1929 1930 1926 as MENDELMACHER
MANIUK S. Hotels Hotele 1926 1928 1929 1930
MARGOLIN A. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928 1929 1930
MARKIEWICZ A. Tailors Krawcy 1928 1929 1930
MAZOLOK JANUSZCZYK A. Midwives Akuszerki 1928 1929 1930
MAZURKIEWICZ Spirits Spirytualja 1926(r)
MELCER E Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
MENAKIER B. Bakers Piekarze 1926 1928 1929 1930 1926 first initial as M.
MIŁADOWSKI J. Barber-surgeon Felczerzy 1926
MINCZUK E. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
MIRANKIES J. Cheese Manufacturers Sery - fabryki 1926 1928 1929 1930
MIRAŃSKA M. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1929(r) 1930(r)
MIRAŃSKI J. Notions Galanterja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
MIRSKI T. Horse Dealers Konie - handel 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
MORDUCHOWICZ I. Leather Skóry 1926 1928 1929 1930
MORDUCHOWICZ M. Shoe Uppers Kamasznicy 1928 1929 1930
MORDUCHOWICZ N. Leather Skóry 1926 1928 1929 1930 1926 as MORDUCH
MORDUCHOWICZ Sz. Shoe Uppers Kamasznicy 1928 1929 1930
MUCHA M. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
MUKASIEJ W. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
MULER M Bakers Piekarze 1926 1928 1929 1930
NIECJEWSKA H. Butchers Rzeźnicy 1928
NOWOGRÓDZKA E. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
OKOŁOWICZ I. Cobblers Szewcy 1928 1930
OSTROWSKA W. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
PADERSKI W. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
PASMANIK D. Butchers Rzeźnicy 1928
PASMANIK I. Cap Makers Czapnicy 1928 1929 1930
PEDERSKA A. Footwear Obuwie 1928 1929 1930
PERNIKIN A. Hardware Apteczne składy 1926(r) 1928(r) 1929 1930(r) 1929 as PERNIKÓW
PIERCOWSKI G. Cabinet Makers Stolarze 1928 1929 1930
PISECKIER M. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
PISZENER R. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
PŁOTNIK B. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
PODORSKI W. Fabrics Bławaty 1928 1929 1930
POGORZELSKI M. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
POLONIECKI A. Blacksmith Kowale 1928 1929 1930
POPOK Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
PORTUS G. Leather Skóry 1926 1928 1929 1930
POSTAWSKA R. Iron Żelazo 1928 1929 1930 1926 as PUSTAWSKI
POZNIAK L. Notions Galanterja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
POZNIAK L.J. Notions Galanterja 1928(r) 1929(r) 1930(r)
POŻNIAK A. Horse Dealers Konie - handel 1926(r) 1928 1926 as POZNIAK
POŻNIAK B. Horse Dealers Konie - handel 1928(r) 1930
POŻNIAK J. Horse Dealers Konie - handel 1928 1929
POŻNIAK R. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
POŻNIAK Horse Dealers Konie - handel 1929 1930(r)
POZNIRSKI B. Horse Dealers Konie - handel 1926
PROSZCZAŃSKA G. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r) 1926 as PROSZERAŃSKA
PROTAS A. Mills Młyny 1928 1930
PROTAS B. Hairdressers Fryzjerzy 1928 1929 1930
PROTAS O. Hairdressers Fryzjerzy 1926
PROTAS Electricity Works Elektrownie 1930(r)
PROTAS Mills Młyny 1929 1930
RABINOWICZ A. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RABINOWICZ A. Tobacco Goods Tytoniowe wyroby 1926 1928 1929 1930
RABINOWICZ Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
RABINOWICZ El. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RABINOWICZ Et. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RABINOWICZ M. Notions Galanterja 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RABINOWICZ M. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RADZIŃSKA J. Fabrics Manufaktura 1926 1928 1929 1930
RAKOWICZ G. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RAKOWICZ R. Fabrics Manufaktura 1928(r) 1929 1930
RAPTOWSKI G. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
RATNER B. Fabrics Manufaktura 1926 1928 1929 1930
REJZIN Ch. Grain Zboże 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RENZON S. Notions Galanterja 1928 1929 1930
REZNIK E. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
REZNIK M. Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
REZNIK Electricity Works Elektrownie 1930(r)
REZNIK Mills Młyny 1930
RODZIŃSKA Ch. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
ROGATYŃSKA L. Fabrics Bławaty 1928 1929 1930
ROZOWSKI B. Hairdressers Fryzjerzy 1928 1929 1930
ROZOWSKI M. Pharmacist Apteki 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
RUBINOWICZ K. Fabrics Bławaty 1928 1929 1930
RUBINOWICZ Sz. Horse Dealers Konie - handel 1928 1929 1930
RUDNICKI Electricity Works Elektrownie 1930(r)
RUDNICKI Mills Młyny 1930
RUSIECKI G. Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
RYMDZIENKO J. Restaurants Restauracje 1928 1929 1930
RYSKIND E Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
RYŻKOWSKI A. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
SAKOWICZ K. Potters Garncarze 1926 1928 1929 1930
SAPOŻNIKOW A. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1930(r)
SAWIN B. Horse Dealers Konie - handel 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SEGAŁOWICZ M. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SEREBROWSKI J. Parchment Paper Manufacturers Papier pergaminowy - fabryki 1928
SINDER F. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
SINDER M. Butchers Rzeźnicy 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SINDER Sz. Butchers Rzeźnicy 1926(r)
SINICKA M. Barber-surgeon Felczerzy 1926
SKWIRSKA Izabella Doctors (pediatric) Lekarz (dziec) 1926 1928 1930
ŚLEPAK I. Doctors Lekarze 1930
SLEZER S. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
SLINKO W. Wheelwrights Kołodzieje 1926 1928 1929 1930
ŚLIWIŃSKI J. Mills Młyny 1926 (wod.)
SMUKLER C. Leather Skóry 1926 1928 1929 1930
SOŁTAN D. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
SOŁTANOWSKI L. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SOSŁAN D. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SPALTER Dentists Lekarze dentyści 1928 1929 1930
STANKIEWICZ Józ. Pig Dealers Nierogacizna - handel 1930
STAROBIN A. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
STELMACH Ch. Grocers, Culinary Goods Kolonjalne artykuły 1928 1929 1930
STOLAR I. Cabinet Makers Stolarze 1926 1928 1929 1930
STOŁOWICKA Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1930
STOŁOWICKA J. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929
STOŁOWICKA R. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
STOŁOWICKA S. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SULER P. Grain Zboże 1930
ŚWIATOPEŁK MIRSKI M. Mills Młyny 1928 1930
ŚWIATOPEŁK MIRSKI Mich. Property Owners Właściciele ziemscy 1926 1928 1930 (2937)
ŚWIERZEŃSKA I. Ladies' Tailors Krawiectwo damskie 1928 1929 1930
ŚWIERZEŃSKA P. Notions Galanterja 1926 1928 1929 1930 1926 as SWIENIEŃSKA
SWIERZEŃSKI I Hairdressers Fryzjerzy 1928 1929 1930
ŚWIRSKI Józef Doctors (surgery) Lekarz (chir) 1926 1928 1929 1930 1926 as SKWIRSKI
SZAPIRO G. Grain Zboże 1928 1929 1930
SZAPSZAJEWICZ N. Notions Galanterja 1928 1929 1930
SZEPSZAJEWICZ Cobblers Szewcy 1926 1928 1929 1930
SZLIFIRNER Ch. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SZMERKOWICZ D. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
SZMUKLER Sz. Yeast Factories Drożdże 1928 1929 1930
SZMUSZKIEWICZ O. Tailors Krawcy 1928 1929 1930
SZMUSZKOWICZ G. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SZMUSZKOWICZ Cheese Manufacturers Sery - fabryki 1926(r) 1928(r) 1929 1930(r)
SZNAJDER R. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SZPIR M. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
SZRAJBER D. Parchment Paper Manufacturers Papier pergaminowy - fabryki 1928 1929 1930
SZTENHAUS N. Fabrics Manufaktura 1926 1928 1929 1930
SZULICKI G. Potters Garncarze 1928 1929 1930
SZUNKIEWICZ M. Parchment Paper Manufacturers Papier pergaminowy - fabryki 1928 1929 1930
SZUSTER Sz. Butchers Rzeźnicy 1928 1930
SZUSTERMAN L. Fabrics Manufaktura 1926 1928(r) 1929 1930
SZUTKIN W. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
TABACZNIK F. Fabrics Manufaktura 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
TARMOLA J. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
TUNIK Ch. Notions Galanterja 1928 1929 1930
TYKTYŃSKA Ch. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
WAJNER B. Butchers Rzeźnicy 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
WAJNER J. Butchers Rzeźnicy 1928 1929 1930
WAJNER J. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r)
WARGAN B. Locksmiths Ślusarze 1926 1928 1929 1930
WILCZYCKI S. Locksmiths Ślusarze 1926 1928 1929 1930
WILCZYŃSKI M. Furriers Kuśnierze 1928 1929 1930
WILCZYŃSKI S. Furriers Kuśnierze 1928 1929 1930
WILK E. Spirits Spirytualja 1928 1929 1930
WINER K. Tailors Krawcy 1928 1929 1930
WOLFOWICZ S. Bakers Piekarze 1928 1929 1930
WRÓBLEWSKI P. Mills Młyny 1929 1930
WYRZYKOWSKA J. Restaurants Restauracje 1926(r) 1928(r) 1930(r)
WYTCZYK Sz. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
ZABŁOCKI A. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ZACHAREWICZ J. Bakers Piekarze 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ZAJĄC K. Cobblers Szewcy 1928 1929 1930
ŻUCHOWICKA G. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926
ŻUCHOWICKI P. Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
ŻUK Ch. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ŻUK R. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)
ŻUK Sz. Leather Skóry 1926(r) 1928(r) 1929(r) 1930(r)

Sources :

1926-27. Księga Adresowa Polski ( wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne ( y Compris la V. I. de Dantzig ) pour le Commerce, L'Industrie, les Metiers et L'Agriculture. Warszawa; Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener Reprez. Rudolf Mosse; Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska", Bydgoszcz. Digital resource: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:11407

1928. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne (y Compris la V. L. de Dantzig). Warszawa; Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener Reprez. Rudolf Mosse; Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska", Bydgoszcz. Digital resource: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:11209

1929. Ksiega Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdanskiem) dla Handlu, Przemyslu Rzemiosl I Rolnictwa. Warszawa; Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener Reprez. Rudolf Mosse; Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska", Bydgoszcz. Digital resource: http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm

1930. Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire da la Pologne (y Compris la V.L. de Dantzig). Warszawa; Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o. Jener Reprez. Rudolf Mosse; Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska", Bydgoszcz. Digital resource: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:11649

Notes:

Frank Proschan entered the data using the special Excel template (http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/JRI-BDpageStart-End.xls) created by Jewish Records Indexing-Poland.

The Search Engine for Online Historical Directories set up by Logan Kleinwaks at: http://www.dbhd.org/search.php provides a powerful search engine for searching family names in all four directories, since many Mir residents also had relatives in nearby towns.

 

Click for information about Businesses outside the town of Mir

June 2008

1998-2024©

Return to Top 

To Mir Site Index