Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

Irokezuku sakekuse from the series Sake kigen jūnisō no uchi

 

Japanese Color Woodblock Print

Irokezuku sakekuse

from the series

Sake kigen jūnisō no uchi

by Kobayashi Kiyochika, 1885

Yumoto Sulfur Spring from the series Views of the Famous Sights Of Japan


IHL Cat. #993

About This Print

This print is one of twelve prints issued as part of the comic series known as Twelve States of Mind Resulting from Drinking (Sake kigen jūnisō no uchi) by Kobayashi Kiyochika (1847-1915).

The Scroll Transcribed in Romaji
Source: website of Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien
“Are Kashichi-san anmari desu nē/ soko jāo-hanashi ga anata no mimi made/ todokimasen yo. Motto kochira e oide na/sai toittara yō. Kitsui o-mikagiri/ desu nē. Nan desu e. O-kan no o-atsu/i no ohitotsu desu to e. Honma ni kikoe/mashita. Hitotsu de mo futatsu de mo watashaana/ta no sono o-kan no o-atsui no ga tanto/ itadakitai n desu yo hohohohoho.Konna ni/ yotte shimatte dō shitara yokarō/ kannin shite kudasai yo. Tsui newatashi wa hitotsu/ itadaku to mō kuchi ga karukunatte kite koma/ru n desu.Sore wa sō to dōzo Kashichi-san/ mata hitotsu o-sakazuki o itadakashitekudasaima/shi. Are mā nikurashii. Haisen nan/ zo de yusui jā iya dēsuto/ ittara watasha anata no agatta sono o/choko o sono mama itadakitai no gayamai/ nan desu yo. Ara motto kochira e o/yonnasai to ittara sa. Soshite/ nanzo o-sakana o agatte kudasai na. Are/ mā o-suimono mo futari no en o musubi/sakari de sa ureshī n desu yo.” to hitohashi hogoshite tabesaseyō to suru/ tokihashira-dokei no oto/ chin chin chin chin.
Honrai-dōjin

click on image to enlarge


The Series Twelve States of Mind Resulting from Drinking (Sake kigen jūnisō no uchi)

One of Kiyochika's many series of comic prints that entered his oeuvre, starting with the Kiyochika ponchi (Kiyochika Punch) series in 1881.  This series portrays the variety of emotions that drink can produce. 

The title of this series Sake kigen jūnisō no uchi only appears on what may be the first two prints in the series published in May 1885 and has been assigned to the remainder of the ten similar prints in design and content.  Seven of the prints were issued in May and July of 1885 and the remaining five prints were issued in 1888.  It is unknown why the series stopped and resumed when it did.


酒機嫌十二相之内
Sake kigen jūnisō no uchi
連れを困らせる酒くせ
 Tsure komaraseru sakeguse

礫川喜望 [著]
Koishikawa Kibō [written by]

1885, 5th month [Meiji 18]

Tokyo Metropolitan Library
082-C1-1
Universität Wien
11030-01
 
 
酒機嫌十二相之内
Sake kigen jūnisō no uchi

Warukuchi o itte hito ni hara tatasaseru sakeguse

礫川喜望 [著]
Koishikawa Kibō [written by]
清親 [筆]
Kiyochika [painted by]

1885, 5th month [Meiji 18]

Waseda University Library
文庫10 08349 0001
  
Universität Wien
11030-02
 
理屈を並へる酒癖 
Rikutsu o naraberu sakeguse

奔雷空人 [著]
Honrai-dōjin [written by]

1885, 5th month [Meiji 18]

Tokyo Metropolitan Library
082-C1-2
Universität Wien
11030-03

 
Irokezuku sakekuse from the series Sake kigen jūnisō no uchi
色?氣付く酒癖
Irokezuku sakekuse
 
奔雷空人 [著]
Honrai-dōjin [written by]
清親 [筆]
Kiyochika [painted by]

1885, 5th month [Meiji 18]

IHL Cat #993
 Universität Wien
11030-04人に当る酒癖
Hito ni ataru sakekuse

奔雷空人 [著]
Honrai-dōjin [written by]
真生清親 [筆]
Shinsei Kiyochika [painted by]

1885, 7th month [Meiji 18]

Waseda University Library
文庫10 08349 0006
Universität Wien

独言を云ふ酒癖 
hitorigoto o iu sakekuse


奔雷空人 [著]
Honrai-dōjin [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1885, 7th month [Meiji 18]

Waseda University Library
文庫10 08349 0002
Universität Wien
11030-06


Kage de hara o tatsu sakeguse

清親 [画]
Koishikawa 
Kibō [written by]

1885, 7th month [Meiji 18]

Universität Wien
11030-07 

三人上戸酒癖
san'nin jogo sakekuse

竹葉舎金升 [著]
Chikubasha Kinshō [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1888, 7th month, 28th day [Meiji 21]

Waseda University Library
文庫10 08349 0003
Universität Wien


独で気取る酒癖
Hitori de kidoru sakekuse

礫川喜望 [著]
Koishikawa Kibō [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1888, 7th month, 28th day [Meiji 21]

Waseda University Library
Universität Wien

機嫌の宜なる酒癖
  Kigen no yokunaru sakekuse

竹葉舎金升 [著]
Chikubasha Kinshō [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1888, 8th month, 1st day
[Meiji 21]

Waseda University Library
文庫10 08349 0005
Universität Wien
11030-10Ki no nagakunaru sakeguse

鴬亭金升 [著]
Ōtei Kinshō [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1888, 7th month, 28th day [Meiji 21]

Universität Wien
11030-11Ki no chāsaku naru sakeguse

鴬亭金升 [著
Ōtei Kinshō [written by]
清親 [画]
Kiyochika [drawn by]

1888, 12th month, 25th day [Meiji 21]


Universität Wien
11030-12
 Print Details

 IHL Catalog
 #993
 Title or Description Irokezuku sakekuse (色?氣付く酒癖) Note: "sakekuse" is also seen written as "sakeguse"
 Series Twelve States of Mind Resulting from Drinking (also translated as Twelve Moods of the Drunkards and 12 States of Mind Resulting from Drinking)
[酒機嫌十二相之内 Sake kigen jūnisō no uchi (サケ キゲン ジュウニソウ ノ ウチ)]
 Artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature
Kiyochika hitsu 清親 筆
 Seal Shinkaku (see image above)
 Publication Date May 1885 (Meiji 17)
 Publisher
Ogawa Takei 小川多計  [Marks: pub. ref. 403; seal not shown]
 Carver
Hori Yū  彫勇
 Impression excellent
 Colors excellent
 Condition fair - wrinkling; overall soiling; not backed; repairs from verso along top of print including filling in of paper loss top right corner
 Genre ukiyo-e, giga
 Miscellaneous 
 Format vertical ōban
 H x W Paper 
 14 x 9 5/8 in. (35.6 x 24.4 cm) 
 H x W Image 13 3/8 x 8 5/8 in. (34 x 21.9 cm)
 Literature 
 
 Collections This Print
 Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien 11030-04
last revision:
4/17/2020